Sz. Hołownia „Ludzie na walizkach”, J.L. Wiśniewski „Sceny z życia za ścianą”

Iwona/ 24 stycznia, 2019/ DKK Nad Skałą

24 stycznia 2019 r. o godz.16.00 w filii nr 6 MBP w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie DKK .W 9-osobowym gronie rozmawialiśmy o książkach: Szymona .Hołowni- „Ludzie na walizkach” oraz Janusza Leona Wiśniewskiego – „Sceny z życia za ścianą”. Zebrane rozmowy oraz zbiór opowiadań mają bardzo wiele wspólnego, dotyczą bowiem ludzkiego życia w szerokim znaczeniu tego słowa. Mowa w nich bowiem o odchodzeniu, chorobie, samotności, braku miłości, walce z nałogiem, utracie bliskich, zdarzeniach losowych. Obydwa utwory ogromnie podobały się klubowiczom, uzyskały najwyższą punktację-10 oraz 9,8 w 10- punktowej skali. Tradycyjnie rozgorzała dyskusja na tematy omawianych książek oraz na tematy osobiste.

Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz kawy i herbaty.

Aldona Bałtowska-Jagieła