Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla słabowidzących

Iwona/ 10 lipca, 2019/ Aktualności, Ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”.
W ramach projektu otrzymaliśmy – na podstawie umowy użyczenia – nowoczesne urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej „Czytak NPN3” i „Czytak PLUS”, wyposażone w obszerną bazę literatury czytanej.

Zapraszamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku do Wypożyczalni Głównej przy ul. Kochanowskiego 5, gdzie będą mogły bezpłatnie wypożyczyć do domu Czytaka, na zasadach określonych w regulaminie.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy
ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” – Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.