REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

1.Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia czytelnikom zasoby sieci Internet jako dodatkowe źródło informacji.

2. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. Poszukiwania czytelnik prowadzi samodzielnie lub przy pomocy Bibliotekarza.

3.Użytkownik może jednorazowo korzystać z komputera jedną godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.

4. Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszanie prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem sieci korzystał z Internetu.

7. Zabrania się wykorzystywania komputera Miejskiej Biblioteki Publicznej do tworzenia, poszukiwania, pozyskiwania lub rozpowszechniania treści rasistowskich, nazistowskich lub jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub uznawanych powszechnie za niemoralne lub obraźliwie.

8. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych zasadach.