Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Zadanie „Rozczytaj Seniora” zrealizowano w ramach programu Kultura Dostępna 2020. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7 120 zł
Wkład własny: 1 780 zł