Miejska Biblioteka Publiczna posiada profesjonalnie urządzoną Salę Wystaw MBP „Reflex”, dzięki której od 1996 roku ma możliwość prowadzenia działalności wystawowej. Biblioteka współpracuje w tym zakresie z miejscowymi i poza miejscowymi ośrodkami kultury min. MDK i SCK a przede wszystkim ze Starachowickim Towarzystwem Fotograficznym.

Dzięki stałej współpracy ze STF szczególne miejsce zajmują wystawy fotograficzne.

Co roku odbywają się tu m.in. wernisaże wystaw pokonkursowych, organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach, pod hasłem : „Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”, pod patronatem starosty starachowickiego.

Ekspozycje przygotowywane w Sali Wystaw od lat cieszą się zainteresowaniem odbiorców, różnorodność tematyczna zawsze dostarcza nowych wrażeń i przeżyć artystycznych. Każdej wystawie towarzyszy uroczysty wernisaż, będący okazją do spotkań ludzi, którym sztuka nie jest obca ani obojętna.

W Sali Wystaw każdy twórca – amator i profesjonalista – może zaprezentować swoje prace plastyczne (obrazy, rzeźby itp.) oraz fotograficzne, nieodpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrekcją MBP.