W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymali szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 37 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. ALMA to kompleksowy system działający w chmurze, stale rozwijany i aktualizowany. Umożliwia m.in. elektroniczną obsługę wypożyczeń, ewidencję i opracowanie zbiorów, jak również szerszą komunikację z czytelnikiem (rezerwacje, potwierdzenia wypożyczeń i zwrotów).

Wraz z systemem ALMA do dyspozycji czytelników uruchomiony został nowy katalog online. Dostęp do zasobów ułatwia przyjazna i szybka wyszukiwarka Primo, z której można korzystać na naszej stronie internetowej – katalog online

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.