Filie dla dzieci – nr 1 i nr 5
w trosce o najmłodszych czytelników, organizują  różne imprezy, związane z rocznicami literackimi i porami roku. Prowadzą zajęcia plastyczne połączone z czytaniem bajek. Ta forma promocji czytelnictwa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak i rodziców. Kontakt z rówieśnikami, obcowanie z literaturą od najmłodszych lat, zabawy edukacyjne, występy, konkursy, sprzyjają rozwojowi intelektualnemu i społecznemu dziecka.

ZAJĘCIA LITERACKO – PLASTYCZNE

Filia nr 1, ul. Staszica 9 – każda środa o godz. 16

Filia nr 5, ul. Żeromskiego 8 – każdy poniedziałek o godz. 16