Deklaracja dostępności cyfrowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego
w Starachowicach

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.e-mbp.pl

?Data publikacji strony internetowej: 2018-07-03
?Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Nie wszystkie materiały graficzne (zdjęcia) mają opisy alternatywne.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Treść

 1. Wszystkie treści zamieszczane są w kolejności daty publikacji, która wyróżnia się przy każdym poście większą czcionką oraz jaskrawym kolorem.
 2. Nagłówki są dobrze widoczne na stronie a w tekście stosowane są odstępy.
 3. Treść wyświetlana jest w układzie poziomym a menu do kolejnych stron w układzie pionowym.
 4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Wersja dla niepełnosprawnych

Strona posiada wersję dla niepełnosprawnych, która jest oznaczona widoczną grafiką, umieszczoną w lewym, górnym rogu. Menu narzędzi dostępności wyróżnia się większą i pogrubioną czcionką. Użytkownik może wybrać:

?powiększenie tekstu,
?regulację kontrastu,
?dostosowanie skali szarości,
?rozjaśnienie tła,
?odwrócenie (negatyw),
?podkreślenie łącza,
?ustawienie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

?Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

?Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Gąbka.
?E-mail: [email protected]
?Telefon: 41-274-76-06

?Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie nieczytelnej informacji w innej alternatywnej formie.

?Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

?Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
?Adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice.
?E-mail: [email protected]
?Telefon: 41-274-76-06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna. Wypożyczalnia i Czytelnia, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice

?Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
?Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Żeromskiego i od ul. Kochanowskiego.
?Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
?Lokal Biblioteki zajmuje parter i I piętro (biura). W budynku nie ma windy.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
?W wypożyczalni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży „Nad Skałą”, ul. Staszica 9, 27-200 Starachowice

?Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
?Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
?Filia prowadzi wypożyczalnię audiobooków dla osób niedowidzących i wszystkich chętnych.

Filia nr 5 dla dzieci i młodzieży „Plastuś”, ul. Żeromskiego 8, 27-200 Starachowice

?Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
?Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 6 dla dorosłych „Nad Skałą”, ul. Staszica 9, 27-200 Starachowice

?Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
?Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 7, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

?Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
?Lokal Biblioteki jest usytuowany w budynku Parku Kultury, na I piętrze.
?Do budynku prowadzą schody bez podjazdu.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?W budynku nie ma windy.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 9, ul. Ostrowiecka 134, 27-200 Starachowice

?Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
?Lokal Biblioteki jest usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, poniżej parteru.
?Do lokalu prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?W budynku nie ma windy.
?Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 10, ul. Prądzyńskiego 2, 27-200 Starachowice

?Lokal Biblioteki jest usytuowany na parterze, w budynku Szkoły Podstawowej nr 13.
?Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
?Przed budynkiem podjazd dla wózków.
?Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
?Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
?Możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych.
?Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
?Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
?Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
?Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.