Deklaracja dostępności cyfrowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego
w Starachowicach

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.e-mbp.pl

🔸Data publikacji strony internetowej: 2018-07-03
🔸Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Nie wszystkie materiały graficzne (zdjęcia) mają opisy alternatywne.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Treść

 1. Wszystkie treści zamieszczane są w kolejności daty publikacji, która wyróżnia się przy każdym poście większą czcionką oraz jaskrawym kolorem.
 2. Nagłówki są dobrze widoczne na stronie a w tekście stosowane są odstępy.
 3. Treść wyświetlana jest w układzie poziomym a menu do kolejnych stron w układzie pionowym.
 4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Wersja dla niepełnosprawnych

Strona posiada wersję dla niepełnosprawnych, która jest oznaczona widoczną grafiką, umieszczoną w lewym, górnym rogu. Menu narzędzi dostępności wyróżnia się większą i pogrubioną czcionką. Użytkownik może wybrać:

🔸powiększenie tekstu,
🔸regulację kontrastu,
🔸dostosowanie skali szarości,
🔸rozjaśnienie tła,
🔸odwrócenie (negatyw),
🔸podkreślenie łącza,
🔸ustawienie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

🔸Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

🔸Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Gąbka.
🔸E-mail: mbp.starachowice@op.pl
🔸Telefon: 41-274-76-06

🔸Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie nieczytelnej informacji w innej alternatywnej formie.

🔸Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

🔸Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
🔸Adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice.
🔸E-mail: dyrektor.biblioteka@starachowice.eu
🔸Telefon: 41-274-76-06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna. Wypożyczalnia i Czytelnia, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice

🔸Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
🔸Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Żeromskiego i od ul. Kochanowskiego.
🔸Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
🔸Lokal Biblioteki zajmuje parter i I piętro (biura). W budynku nie ma windy.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
🔸W wypożyczalni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży „Nad Skałą”, ul. Staszica 9, 27-200 Starachowice

🔸Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
🔸Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
🔸Filia prowadzi wypożyczalnię audiobooków dla osób niedowidzących i wszystkich chętnych.

Filia nr 5 dla dzieci i młodzieży „Plastuś”, ul. Żeromskiego 8, 27-200 Starachowice

🔸Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
🔸Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 6 dla dorosłych „Nad Skałą”, ul. Staszica 9, 27-200 Starachowice

🔸Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
🔸Przed budynkiem podjazdy dla wózków.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 7, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

🔸Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
🔸Lokal Biblioteki jest usytuowany w budynku Parku Kultury, na I piętrze.
🔸Do budynku prowadzą schody bez podjazdu.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸W budynku nie ma windy.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 9, ul. Ostrowiecka 134, 27-200 Starachowice

🔸Budynek nieprzystosowany dla osób na wózkach.
🔸Lokal Biblioteki jest usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, poniżej parteru.
🔸Do lokalu prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸W budynku nie ma windy.
🔸Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia nr 10, ul. Prądzyńskiego 2, 27-200 Starachowice

🔸Lokal Biblioteki jest usytuowany na parterze, w budynku Szkoły Podstawowej nr 13.
🔸Szerokie wejście do budynku, bez progu. Wnętrze dostosowane do poruszania się na wózku.
🔸Przed budynkiem podjazd dla wózków.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
🔸Możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i  jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.