CENNIK USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

1. Opłata za wydanie karty bibliotecznej*1 zł

2. Opłata za zagubioną kartę 5 zł

3. Opłata za upomnienie 4 zł

4. Opłata za ksero A4 1 strona 50 gr

5. Opłata za ksero A3 1 strona 70 gr

6. Opłata za wydruk czarno-biały A4 1 strona 1 zł

7. Opłata za wydruk kolorowy A4 1 strona 1,50 zł

*  Z opłaty za wydanie karty bibliotecznej zwolnieni są Czytelnicy w wieku do 18 lat i po 60 roku życia.