CENNIK USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

  1. Opłata za wydanie karty bibliotecznej – 0 zł

  2. Opłata za zagubioną kartę – 5 zł

  3. Opłata za przetrzymanie książki lub audiobooka (za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu) od egzemplarza – 10 gr

  4. Opłata za ksero A4 1 strona – 60 gr

  5. Opłata za ksero A3 1 strona – 80 gr

  6. Opłata za wydruk czarno-biały A4 1 strona – 1,20 zł

  7. Opłata za wydruk kolorowy A4 1 strona – 1,70

ZARZĄDZENIE

CENNIK