Historyczne Czwartki – to cykl spotkań z historią w bibliotece prowadzony od 2017 r. Dzięki uprzejmości dr. Krzysztofa Gębury, nasi czytelnicy mają okazję zapoznać się z historią w formie wykładów i prezentacji multimedialnych.

Tematem spotkań była już „Kamienna i jej Dorzecze” – dzieje obszaru dorzecza Kamiennej od czasów najstarszych do dnia dzisiejszego. Ponadto omówione zostały podstawy historii starożytnej. Aktualnie trwa duży cykl wykładów „Kresy Wschodnie w Rzeczypospolitej”.