Rok Wagnera w Bibliotece

Iwona/ 25 października, 2022/ Aktualności, Ogólne

W związku z tym, że rok 2022 w naszej Gminie jest Rokiem Wagnera, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach organizuje cykl spotkań kulturalno-społecznych dla mieszkańców miasta „Na bibliotecznej łodzi z Wagnerem”. Celem tych imprez jest pokazanie przykładowych form spędzania wolnego czasu. Jednocześnie chcemy uświadomić jakie istnieją zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego sposobu wypełniania wolnego czasu.

Podczas wakacji Filia nr 1 „Nad Skałą” oraz Filia nr 5 „Plastuś” prowadziły cykl imprez dla dzieci, który obejmował zajęcia związane z postacią starachowiczanina Władysława Wagnera i tematyką podróży morskich. Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta oraz przyjezdnych.

W ramach programu w październiku i listopadzie w bibliotece zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna o tematyce marynistycznej i konkurs literacki na opowiadanie fantasy z wątkiem podróży morskich „Oceany naszej wyobraźni”. Nagrody w konkursie funduje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w Czytelni MBP 25 października odbyła się pogadanka profilaktyczna dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, o problemach, szkodach oraz zachowaniach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Wykład przeprowadził Zespół Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.