Iwona/ 30 sierpnia, 2015/ Imprezy dla dzieci

W ostatnią środę przed Biblioteką  ”Nad Skałą” odbył się festyn  na którym dzieci żegnały gorące wakacje. Odbyło się szereg konkursów, m.in. : ”Odczytaj hasło skacząc po literach”, wyścig szczurów, gra ze skakanką dla maluchów. Dzieci mogły pomalować sobie twarze. Odbył się również test biblioteczny. Wszyscy uczestnicy trafnie odpowiadali na pytania i każdy otrzymał nagrodę. Wspólnie rozwiązaliśmy krzyżówkę z hasłem. Odważniejsze dzieci popisywały się wokalnie, śpiewając piosenki, których nauczyły się w przedszkolu i szkole.
Na koniec rozsypała się torba z cukierkami i tym słodkim akcentem pożegnaliśmy mijające wakacje.
Biblioteka ”Nad Skałą” wznawia bezpłatne zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. Zapraszamy w każdy piątek 
o godz.16.00. Odbywać się będą głośne czytania, zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne.
Urszula Niewczas