Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Iwona/ 2 października, 2020/ Aktualności, Ogólne

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku jako wezwanie do szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa poprzez edukację.

Filie MBP w Starachowicach posiadają w swych zbiorach szereg pozycji, traktujących o przemocy, również tej, która ma miejsce w rodzinie, w szkole czy między rówieśnikami. Książki te zawierają wiele przydatnych informacji i cennych wskazówek.
Oferujemy także powieści obyczajowe związane z tym tematem, często oparte na prawdziwych wydarzeniach.