Badanie potrzeb mieszkańców

Iwona/ 23 marca, 2021/ Aktualności, Ogólne

Szanowni Państwo,

Centrum Usług Społecznych (Dawniej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem usług społecznych w naszym mieście. Chodzi o różne usługi świadczone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub firmy prywatne w celu zaspokojenia życiowych potrzeb mieszkańców, m.in. w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i środowiska.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza, anonimowo, bez podawania danych osobowych:

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/STARACHOWICE/survey.php

Logo akcji i Centrum Usług Społecznych