Amos Oz „Spokój doskonały”

Iwona/ 21 lutego, 2019/ DKK Nad Skałą

21 lutego 2019 r., jak zwykle o 16 spotkało się grono czytelników DKK w Filii nr przy ul. Staszica 9.Obecnych na spotkaniu było 12 osób, zaś jego tematem była książka jednego z najważniejszych pisarzy izraelskich Amosa Oza pt.”Spokój doskonały”. Lektura została wybrana celowo, gdyż autor nominowany do literackiej Nagrody Nobla zmarł w grudniu ubiegłego roku. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, że utwór ten wzbudził wiele skrajnych emocji .Dyskusja, bardzo ożywiona, dotyczyła walorów tej książki oraz ich braku w opinii części czytelników. Bezsprzecznym plusem są realia kibucu, nakreślone przez pisarza, który w takiej komunie spędził znaczną część życia, minusem zaś obszerność dzieła i wielość filozoficznych dywagacji. Uczestnicy doszukiwali się artyzmu, gdyż utwór ten został wydany w serii Mistrzowie Prozy. Niewątpliwie dyskusja pozwoliła nam ten artyzm i wartość i utworu lepiej dostrzec. W 10-stopniowej skali „Spokój doskonały” otrzymał 5,6 pkt.

Rzecz jasna nie zabrakło słodkości w wydaniu tłustoczwartkowym, kawy i herbaty i jak zwykle doskonałego nastroju.

Aldona Bałtowska-Jagieła