Program MKiDN Partnerstwo dla książki

Iwona/ 21 lutego, 2019/ Aktualności, Ogólne

Program MKiDN Partnerstwo dla książki

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego, w Starachowicach, otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Pozyskane 5 tys. zł posłużą do wsparcia działań Filii nr 5 MBP i jej projektu „Plastyczny Plastuś”. „Plastuś” przy ul. Żeromskiego 8, od kilku lat prowadzi cykliczne zajęcia plastyczno – literackie dla najmłodszych. Raz w tygodniu odbywają się w nim zajęcia z zastosowaniem pedagogiki zabawy, warsztaty kreatywnego myślenia, warsztaty dydaktyczne, itp. czynności, inspirowane literaturą dziecięcą. Przy realizacji zajęć wykorzystywane są różne techniki plastyczne oraz metody pracy mające na celu jak największą aktywizację uczestników spotkań. Zajęcia promują czytelnictwo i bibliotekę wśród dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Biblioteka, oprócz zadań, które nakłada na nią ustawa, w ten sposób stara się wspierać rodziców, szkoły i inne placówki wychowawcze w realizacji planów dydaktycznych i wychowawczych, a dzięki podjętym działaniom jest miejscem atrakcyjnym i przyciągającym dzieci.

Jolanta Sopińska