610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem

Iwona/ 15 lipca, 2020/ Aktualności, Ogólne

Dziś przypada 610 rocznica Bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych – pod względem liczby uczestników – bitew w historii średniowiecznej Europy.
15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem starły się dwie ogromne siły. Około 30 tysięcy rycerzy i wojowników Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzonych przez polskiego króla Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda, stoczyło bitwę z wojskami Zakonu Krzyżackiego (w liczbie ponad 20 tysięcy), dowodzonymi przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.
Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich.
Mimo tak odległego wydarzenia, do dziś na polach pod Grunwaldem odnajdowane są groty, ostrygi i fragmenty mieczy.
Historię Bitwy pod Grunwaldem, od rozpoczęcia do zakończenia, obszernie opisał w „Kronikach” Jan Długosz, który opierał się na różnych źródłach; m.in. w bitwie brał udział jego ojciec i stryj.

„Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego” są dostępne w naszych filiach.