Zostały po nich tylko guziki… W 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Iwona/ 8 grudnia, 2020/ Aktualności, Ogólne

Projekt Edukacyjny „Zostały po nich tylko guziki …. W 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

Rok 2020 stał się okazją by w sposób szczególny uczcić 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Dlatego też zrodził się pomysł na projekt edukacyjny, który powstał w wyniku  współpracy trzech jednostek: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach i I Liceum Ogólnokształcącego. Celem projektu było uczczenie pamięci bohaterów Zbrodni Katyńskiej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w ZSRR w czasie II wojny światowej.

Projekt był skierowany do uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży szkół średnich.

 W ramach działań odbyły się następujące imprezy:

W I LO zorganizowano  projekcję filmu „Katyń- Historia prawdziwa”, wystawę pt. „Medaliony pamięci” oraz  żywą lekcję historii o Katyniu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, którą przeprowadził nauczyciel historii Paweł Zieliński.

W Szkole Podstawowej nr 6 uczniowie przygotowali wystawę „Zostały po nich tylko guziki… W 80. rocznicę Zbrodni  Katyńskiej, której towarzyszyła wystawa książek poświęconych  tematyce Zbrodni Katyńskiej. Książki do tejże wystawy udostępniła Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach.

W ramach projektu odbyły się również dwa konkursy międzyszkolne.
Pierwszy konkurs na prezentację multimedialną poświęconą Zbrodni Katyńskiej, którego organizatorami było I LO i Szkoła Podstawowa nr 6. Drugi konkurs plastyczny pt Gloria Victis – Ofiarom Katynia zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 6 i I LO.

Za realizacje projektu odpowiadali:

Izabela Jabłonka – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach;

Monika Moskal – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach;

Ewa Ragan – bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

Jacek Karlik – nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 6
w Starachowicach;

Paweł Zieliński – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Koś-ciuszki w Starachowicach.

Poniżej prezentujemy krótką  fotorelację z realizacji projektu