Iwona/ 9 maja, 2017/ Imprezy dla dzieci, Ogólne

8 maja 2017 r. podczas seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, zorganizowanego z okazji Dnia Bibliotekarza w Kielcach, nasza koleżanka Urszula Niewczas z biblioteki dziecięcej Nad Skałą, została wyróżniona i nominowana do tytułu Bibliotekarza Roku 2016 woj. świętokrzyskiego. Konkurs ten corocznie organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przy odbiorze nominacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej był obecny wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz, dyrektor MBP Jolanta Sopińska i dotychczasowa przewodnicząca SBP Jadwiga Zaręba.

Urszula Niewczas od 11 lat jest kierownikiem Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Z ogromną pasją i zaangażowaniem działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Od lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym. Organizuje i prowadzi szereg zajęć edukacyjno – kulturalnych, biblioterapeutycznych i literacko – plastycznych, a cotygodniowo dla wszystkich chętnych dzieci. Dla dzieci pozostających w okresie ferii zimowych i letnich w mieście przygotowuje specjalną ofertę: zajęcia edukacyjne – gry, zagadki, krzyżówki, rebusy, spotkania literacko-plastyczne. Stara się zagwarantować dobrą zabawę, możliwość przyjemnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, zapewnić opiekę i towarzystwo innych dzieci.

W 2010 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice, przyznawaną corocznie osobom i podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Jest darzona zaufaniem i sympatią najmłodszych czytelników, dzięki ciepłej i bezpiecznej atmosferze jaką tworzy w pracy z dziećmi.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia : Małgorzata Zatorska