Wyniki międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną

Iwona/ 9 grudnia, 2020/ Aktualności, Konkursy, Ogólne

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
POŚWIĘCONĄ ZBRODNI KATYŃSKIEJ,
którego celem było  uczczenie pamięci bohaterów zbrodni katyńskiej
oraz  przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu, rozstrzygnięty!

W czwartek 12 listopada 2020 roku jury MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU NA  PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ POŚWIĘCONĄ ZBRODNI KATYŃSKIEJ – po obejrzeniu wielu interesujących, przygotowanych z dużą znajomością technologii informacyjnej prac – wybrała najlepsze.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału a także poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych
w prezentacji informacji, przejrzysty i uporządkowany układ, adekwatność zastosowanych narzędzi
i efektów do przedstawianych treści oraz techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Laureatką konkursu została Monika Duś – uczennica klasy 2a I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Drugie miejsce zajęli Michał Szczykutowicz i Małgorzata Banaś z II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica w Starachowicach

Trzecie miejsce zajęła Julia Adamczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Starachowicach.

Wyróżnienie komisja postanowiła przyznać Norbertowi Gołydze – uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Gratulujemy!

W związku z pandemią koronawirusa wręczenie nagród odbędzie się w pierwszym możliwym terminie. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani.

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 6, I Liceum Ogólnokształcące oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach serdecznie dziękują sponsorom nagród:

Radzie Rodziców przy I LO w Starachowicach, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Międzygminnemu Oddziałowi w Starachowicach i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ Solidarność.

Nagrodzone prace będziemy prezentować na stronie  MBP oraz na  Facebooku

Link do prezentacji – I miejsce
Autorka: Monika Duś uczennica kl. 2 a I Liceum Ogólnokształcące
https://drive.google.com/file/d/1mlxnqkNWX3T1QgEVAjEQIV3BZbq8lLXP/view

Jeden ze slajdów prezentacji