Iwona/ 25 lipca, 2016/ Imprezy i spotkania, Ogólne

Pracownicy oraz zaproszeni goście, uroczyście pożegnali odchodzącą na emeryturę Annę Gębską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
Biblioteka starachowicka pod Jej kierownictwem stała się w opinii mieszkańców nie tylko wypożyczalnią książek ale bardzo ważnym ośrodkiem kultury, przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych z różnymi upodobaniami.
Pani Ania przez wszystkie lata swojej pracy zorganizowała wiele koncertów kameralnych, spotkań z pisarzami, promocji książek, Głośnych Czytań Nocą, Wieczorów Starachowickich, Salonów Literackich oraz innych, okazjonalnych, historycznych i patriotycznych imprez kulturalnych.
Zainteresowania Pani dyrektor historią regionu i wydawnictwami regionalnymi przyczyniły się do stworzenia bogatego księgozbioru regionalnego w Czytelni Głównej MBP.
Dzięki różnorodnej ofercie imprez kulturalnych, popularyzujących książki i czytelnictwo, nasza biblioteka otrzymała tytuł „Biblioteka Roku 2008” w województwie świętokrzyskim. A sama pani dyrektor została uhonorowana tytułem „Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2014” oraz nominowana do tytułu „Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku”.
Pani dyrektor jeszcze raz dziękujemy za serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość. Składamy wyrazy uznania za dobrą pracę, którą zawsze wykonywała z pasją. Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha na „zasłużonych wakacjach”.