Tadeusz Bartoś „Mnich. Historia życia, którego nie było”

Iwona/ 22 listopada, 2019/ Aktualności, Nowości

Książka ta powstała na kanwie osobistych perypetii autora, jednak nie należy utożsamiać z nim głównej postaci. Młody student filozofii po pierwszym roku nauki porzuca swe dotychczasowe życie i wstępuje do klasztoru. „Rzeczy dzieją się, a my wybieramy jedynie to, co jest nam w danej chwili dostępne .Nie mamy zbyt wielkiego wyboru. A dokładnie wybieramy to, co wydaje nam się słuszne.”Utwór to głęboka analiza własnej drogi życiowej oraz mechanizmów i organizacji panujących w zakonie. To studium samotności i poczucia pustki. Odejście z zakonu nie czyni bohatera szczęśliwszym. Powieść o wrażliwej ludzkiej jednostce, która poszukując swej drogi życiowej pogubiła się. Pozorna przemiana duchowa zaczyna się radosną nadzieją, a kończy zniechęceniem i utrata sensu życia. Utwór dla miłośników filozoficznych i psychologicznych rozważań, ale nie tylko.

Aldona Bałtowska-Jagieła

Książka do wypożyczenia w naszych filiach