„Sieć Niepodległej. Budowa linii energetycznej w okresie II Rzeczpospolitej”

Iwona/ 16 listopada, 2018/ Aktualności, Imprezy i spotkania

Wydaje się, że od zawsze są elementami krajobrazu i dlatego nikt już nie zwraca na nie uwagi. Wieże i linie wysokiego napięcia były tematem dzisiejszego spotkania. O budowie linii energetycznej w okresie II Rzeczpospolitej uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się z projekcji filmu Jana Tamiołły pt. „Linia”, produkcji Telewizji Starachowice.

Równie ciekawym punktem programu była prelekcja Pawła Kołodziejskiego „Jak scalono Polskę”.

Spotkanie uświetnił występ „Pieśni Wolności”znakomitego barda Piotra Kędziory.

Dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Lasek-Piwarskiej i Pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach za pomoc przy organizacji spotkania.