Rok Romantyzmu Polskiego

Iwona/ 23 listopada, 2021/ Aktualności, Ogólne

Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Decyzja jest związana z przypadającą w przyszłym roku 200. rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wydarzenie to wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce.

W uchwale napisano m.in.:

„To romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi ukazującymi wartości polskie w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego nie bylibyśmy dziś tym kim jesteśmy – literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowała wymiar i profil duchowy Polaków”.

Portret A. Mickiewicza. Walenty Wańkowicz, „Adam Mickiewicz na Judahu skale”, 1828 r.
Foto: Muzeum Narodowe w Warszawie/domena publiczna