Pracujemy w najnowocześniejszym systemie

Iwona/ 2 grudnia, 2022/ Aktualności, Ogólne

Szanowni Czytelnicy

Od 28 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach pracuje w najnowocześniejszym bibliotecznym systemie informatycznym ALMA.

ALMA to kompleksowy system działający w chmurze, stale rozwijany i aktualizowany. Umożliwia m.in. elektroniczną obsługę wypożyczeń, ewidencję i opracowanie zbiorów, jak również szerszą komunikację z czytelnikiem (rezerwacje, potwierdzenia wypożyczeń i zwrotów).

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie i w Kielcach.

Trwa podłączanie do systemu kolejnych dużych bibliotek akademickich i naukowych oraz dużej grupy bibliotek publicznych z województw: lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Wszystkie biblioteki podejmą pracę w jednym środowisku katalogowym, dzięki czemu ich czytelnicy otrzymają jak najszerszy dostęp do szybkiej i ujednoliconej informacji o zbiorach bibliotecznych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Nasza biblioteka dołącza do tego grona i również Państwo doświadczycie korzyści płynących ze współpracy z Biblioteką Narodową. Każdy z czytelników otrzyma dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększającej się o kolejne katalogowane nowości wydawnicze.

Wraz z systemem ALMA do dyspozycji czytelników uruchomiony został nowy katalog online. Dostęp do zasobów ułatwia przyjazna i szybka wyszukiwarka Primo, z której można korzystać na naszej stronie internetowej – katalog online

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Wyszukiwarka Primo