Powstanie biblioteki „Plastuś”

Iwona/ 24 maja, 2023/ Aktualności, Ogólne

W 1958 r. została wydzielona przy centrali Filia nr 4 dla dzieci, którą w 1960 r. przeniesiono do nowego lokalu na osiedlu „Wierzbnik”. Otwarcie placówki nastapiło 1 października 1960 r. a nowa filia dziecięca otrzymała nazwę – ulubionego bohatera młodych czytelników – „Plastuś”.

Równocześnie z filią dziecięcą przeniesiono do tego lokalu centralę a macierzysta placówka MBP kontynuowała działalność jako Filia nr 4. Przez kilka miesięcy obowiązki biblioteki pełniła pani Teresa Jędrzejczyk a następnie stanowisko to objęła pani Ewa Szafarczyk.

Biblioteka „Plastuś” została Filią nr 5 pod kierownictwem pani Neli Tarnowskiej. „Plastuś” szybko zyskał miano „największej i najładniejszej biblioteki w mieście, która organizowała wiele ciekawych wystaw i zajęć przysposabiających dzieci do życia” (cytat ze „Słowa Ludu” – 1965 r.).

W 1968 r. księgozbiór tej filii liczył 7133 egzemplarzy, z którego korzystało wówczas 1924 czytelników. Lokal Filii nr 5 składa się z pięciu izb o łącznej powierzchni 123 m² i mieści się do dziś, w tym samym budynku przy ul. Żeromskiego 8.

Obecnie Filia nr 5 dla Dzieci i Młodzieży „Plastuś” prowadzi zajęcia z elementami biblioterapii, literacko – plastyczne, warsztaty, konkursy i lekcje biblioteczne. Przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książek, dla dzieci i młodzieży.

#75leciepowstaniaMiejskiejBibliotekiPublicznejwStarachowicach