Iwona/ 31 grudnia, 2016/ Ogólne

Wszystkim naszym Czytelnikom, niezawodnej Publiczności imprez literacko – artystycznych, pani dyrektor Annie Gębskiej, pani dyrektor Jadwidze Zarębie, panu prezydentowi Markowi Materkowi, Andrzejowi Rojkowi, Zbigniewowi Kopańskiemu, Adamowi Brzezińskiemu, Agnieszce Polak, Annie Babickiej, Lidii Pokuszyńskiej, Pawłowi Kołodziejskiemu, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Starachowickiemu Centrum Kultury, Starostwu Powiatowemu oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach dziękujemy za pomoc i współpracę z Miejską Bilioteką Publiczną w Starachowicach w 2016 roku.

2016.a