Podsumowanie 2023 r.

Iwona/ 8 stycznia, 2024/ Aktualności, Imprezy i spotkania, Ogólne

458 imprez kulturalnych i 8186 uczestników – to bilans minionego roku.

Niemal 80 spotkań więcej i o 40% większa frekwencja w stosunku do roku 2022.

W 2023 r. rozpoczęliśmy nowy cykl pod nazwą Biblioteka Gier. Spotkania, tak jak Bibliotekę Filmów prowadzi Michał Pajek. Wygląda na to, że starachowiczanie lubią planszówki bo sala jest wypełniona po brzegi.

Zakończyliśmy natomiast cykl wykładów dr. Krzysztofa Gębury Starachowice… Opowieść snuta nad Kamienną rzeką. W ramach Historycznych Czwartków w Bibliotece wykłady rozpoczął Grzegorz Bernaciak, który podczas spotkań prezentuje oryginalną broń, produkowaną i używaną podczas walk w naszym regionie.

Wraz z Oddziałem Międzyszkolnym PTTK kontynuujemy prelekcje z cyklu Klub Podróżnika. W roku ubiegłym prezentowano m.in. : Liban, Grecję, Singapur, Armenię, Wietnam, Himalaje i Tyrol.

Za przyczyną Andrzeja Rojka wróciliśmy do Głośnych Czytań Nocą. Pierwsze spotkanie pt. „Andrzej dla Andrzejów czyli imieniny na przełomie dziejów” – po długiej nieobecności tego wydarzenia – przyciągnęło mnóstwo osób.

Niewątpliwie ciekawym wydarzeniem dla dzieci była Starachowicka Noc Bibliotek 2023 pt. „Absurd nie czytać”, zorganizowanym w Bibliotece Głównej dzięki Stowarzyszeniu „Architekci Dobrego Czasu”.

W tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania „Nad Niemnem” młodzież 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, w strojach odpowiednich dla danej epoki czytała fragmenty utworu Elizy Orzeszkowej.

Kolejną szkołą, która dołączyła do spotkań w Bibliotece była SP nr 12. Uczniowie przygotowali spektakl słowno – muzyczny pt. „Czytamy Szymborską”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku i „Starachowianie” Teatr Muzyczny Nad Kamienną zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny pt. „Wierzbnik 400 lat temu – trudne początki”, który był projektem dofinansowanym przez Urząd Miasta w Starachowicach. W tajniki historii mieszkańców Wierzbnika wprowadzali Paweł Kołodziejski i Wioletta Sobieraj z Muzeum Przyrody i Techniki. Muzyka, śpiew i barwne stroje były niesamowitym przeżyciem dla publiczności starachowickiej książnicy.

W ubiegłym roku odbyło się kilka wernisaży wystaw Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego, z których na uwagę zasługuje wystawa pt. „Starachowiczanie na co dzień i od święta”. Powstała ona z okazji zbliżającego się roku obchodów 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego dla Wierzbnika. Z kolei w ramach obchodów 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach zorganizowaliśmy wystawę fotografii pt. „Metamorfozy kulturalne przy ul. Kochanowskiego 5”.

Na spotkaniach autorskich gościliśmy m.in.: Grażynę Plebanek i Pawła Beręsewicza. Były także spotkania poetyckie.

Nie zabrakło koncertów muzyki poważnej, podczas których wystąpiła m.in. Ludmiła Worobec-Witek, Kamila Wawrzeńczyk , Artur Jaroń oraz uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Niespodziankę sprawili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach, występując z koncertem pt. „Muzyka dla Mam” i kolejnym, gdzie prezentowali swoje umiejętności.

Czytelnia MBP przeprowadziła dla szkół średnich kilka lekcji bibliotecznych i warsztatów, połączonych także z projekcją filmów.

Na uwagę zasługują biblioteki dla dzieci i młodzieży: „Plastuś” i „Nad Skałą”, które co tydzień (także podczas wakacji) prowadzą zajęcia literacko – plastyczne i inne formy kulturalno – edukacyjne. Współpracują one ze żłobkami, przedszkolami, szkołami a także ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym i szkołą językową. Filie MBP, mieszczące się w szkołach podstawowych nr 2 i nr 13 również prowadzą zajęcia z dziećmi.

Nadal prężnie działają Dyskusyjne Kluby Książki: DKK przy Bibliotece Głównej, DKK przy Bibliotece „Nad Skałą”, DKK Młodzieżowy przy Bibliotece „Plastuś”, DKK dla Dzieci przy Bibliotece „Plastuś” oraz DKK Poezja Li -Terra.

Nie sposób wymienić wszystkich spotkań jakie odbyły się w ubiegłym roku. Możemy jedynie podziękować Wam, Drodzy Czytelnicy, że byliście z nami.