Patroni roku 2022

Iwona/ 15 października, 2021/ Aktualności, Ogólne

14 października Sejm ustanowił patronów roku 2022. Uhonorowani zostali: Maria Konopnicka, Józef Wybicki, Wanda Rutkiewicz i Maria Grzegorzewska.

Więcej na stronie: www.lustrobiblioteki.pl

Otwarta książka – zdjęcie artykułu