Iwona/ 25 czerwca, 2015/ Ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, jak co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe z terenu całej Polski. Konkurs  trwa  od 1 czerwca do 30 września 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd  niepublikowanych  ani nienagrodzonych  w   innych  konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 30 września 2015 r. na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin    (tel.  041/3917017) z  dopiskiem:  IX Ogólnopolski Konkurs  Poetycki  im. Feliks  Raka  i  zaznaczeniem  kategorii   uczestnictwa:   szkoła podstawowa (klasa/wiek), gimnazjalna,   średnia,   osoby dorosłe.  Wskazany jest maszynopis  lub  wydruk komputerowy. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu). Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.

IX OKP