Od tekstu literackiego do przedstawienia teatralnego

Iwona/ 27 maja, 2018/ Imprezy dla dzieci

Klasa VI a ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach wzięła udział w warsztatach teatralnych „Od tekstu literackiego do przedstawienia teatralnego”, które zorganizowane zostały 22 maja 2018 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Filię nr 1 dla dzieci i młodzieży .

Warsztaty rozpoczęły się od zajęć, które poprowadziła pani Anna Paluch -instruktor MDK. Miały one na celu pokazanie młodzieży, w jaki sposób tworzona jest sztuka teatralna, jaką rolę odgrywają aktorzy i jak zachować się na scenie. Uczniowie zapoznali się z podstawowym słownictwem teatralnym, mieli również ćwiczenia z gry aktorskiej i dykcji.

Druga część warsztatów zaplanowana została w bibliotece „Nad Skałą”, gdzie uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiedzy przekazanej im podczas pierwszej części warsztatów. Prowadząca całość pani Dorota Jabłońska zapoznała całą grupę z fragmentem utworu Macieja Wojtyszki pt. „Bromba i inni”. Następnie uczniowie podzielili się na dwie grupy i dokonywali teatralizacji wysłuchanego tekstu literackiego. Samodzielnie przygotowali scenografię, rekwizyty i kostiumy potrzebne do inscenizacji, przy czym wykazali się niezwykłą pomysłowością i doskonałym zgraniem aktorskim. Na tle namalowanej galaktyki, lasu , chatki Gżdacza i Dziury Kosmicznej popisywali się swoimi talentami, dodając do przedstawienia fragmenty utworów muzycznych.

Nadmienić należy, że uczniowie klasy VIa należą do koła teatralnego i pod kierunkiem opiekuna grupy – p. Izabeli Jabłonki próbują rozwijać swoje teatralne i dziennikarskie zainteresowania, biorą również udział w przedstawieniach teatralnych na terenie szkoły i poza nią.

Przekazujemy serdeczne podziękowania dla pani dyrektor MDK – Agnieszki Lasek – Piwarskiej za współpracę i okazaną życzliwość w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje kolejnymi ciekawymi pomysłami, które będą inspiracją dla młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.

Więcej fotografii w galerii zdjęć.

Ewa Ragan