Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Iwona/ 18 sierpnia, 2022/ Aktualności, Nowości, Ogólne

Nasza biblioteka otrzymała środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 – w wysokości 21 538 zł.

Zakup nowości czytelniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nazwa zadania:

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego
dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1,
Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.

Nowe książki. Loga programu