Iwona/ 15 lutego, 2013/ Imprezy i spotkania, Ogólne

14 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach, Nadleśnictwo Marcule oraz Towarzystwo Przyjaciół „Kotyzka” zorganizowały spotkanie z Piotrem Kacprzakiem – zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i autorem monografii „Nadleśnictwo Marcule”. Autor omówił poszczególne rozdziały wydanej monografii w oparciu o prezentację multimedialną. W roku poświęconym 150 rocznicy powstania styczniowego nawiązał do historii jaką odegrały lasy w tym czasie. Pan P. Kacprzak w bardzo interesujący sposób przedstawił zagadnienia zawarte w prezentowanej publikacji. W spotkaniu udział wzięli pracownicy z sąsiednich nadleśnictw. Biblioteka otrzymała bezpłatnie 5 egzemplarzy monografii, które udostępnione będą czytelnikom naszych placówek.