Iwona/ 6 czerwca, 2013/ Ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego  wraz z Gminą Starachowice jako jedyna w woj. świętokrzyskim zakwalifikowana została do tegorocznego programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra” 2013 (w tegorocznej edycji programu nadesłanych zostało 900 wniosków, 136 projektów uzyskało dotację). Nasz projekt „Śladami Langiewicza, Czachowskiego i Kality „Rębajło” po Ziemi Starachowickiej w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego” uzyskał dofinansowanie w kwocie 14 000 zł. Projekt powstał dzięki współpracy Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy. Kierowany jest do wszystkich mieszkańców naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Czas trwania 1.05 2013- 30.06.2013.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zadania:

  1. 1.05 – 13.06. 2013 Konkurs historyczny „Poloniae Semper Fidelis” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (finał 13 czerwca w Czytelni MBP)
  2. 8 maja (środa ) 2013 o g. 17.00  Wykład prof. Wiesława Cabana (UJK- Kielce)„ Powstanie Styczniowe w rejonie Gór Świętokrzyskich”
  3. 13 czerwca (czwartek) 2013 o g. 12.00 – Czytelnia MBP – Finał konkursu „Poloniae Semper Fidelis”

  4. 26.06. 2013  Rajd z elementami InO (marsz na orientację) w wersji pieszej i rowerowej na trasie Lubianka – Polana Langiewicza- Lubianka. Rajd dla dzieci kl. I-III dookoła Lubianki w poszukiwaniu : skarbów powstańczych” w postaci zakopanych artefaktów. Początek rajdu g. 9.00. Zakończenie ok. g. 13.00 i rozpoczęcie pikniku historycznego.

  5. 26.06. 2013 Zakończenie : piknik historyczny : ognisko, gawęda powstańcza, inscenizacja historyczna.

Zachęcamy mieszkańców  miasta i powiatu do udziału w tych wydarzeniach.