Iwona/ 15 maja, 2016/ Ogólne

15 maja zakończył się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Warto przy tej okazji wspomnieć o roli biblioteki w mieście.

„Biblioteka to miejsce kontaktu z wiedzą, kulturą i miejsce życia społecznego – mówił Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki (podczas seminarium w Krakowie w 2015 r.). Dodał również, że Biblioteki stały się tym, czym powinny być, czyli najbardziej demokratycznymi instytucjami. Zawsze podkreślam, że nie ma bardziej demokratycznej instytucji niż biblioteka publiczna, ponieważ bezpłatnie, bogaty-biedny, mądry-głupi, chory-zdrowy, otrzymuje ten sam dostęp do kultury, do wiedzy i ma szansę poczucia, że nie jest wykluczony z tego współczesnego świata”.

„Coraz częściej w rozważaniach na temat poprawy komfortu życia w miastach wskazuje się na potrzebę zapewnienia człowiekowi poczucia ciągłości i tożsamości kulturowej, a solidne fasady budynków publicznych oraz myśli przechowywane w księgach są ciągle rozumiane jako metafora potrzebnej człowiekowi do życia trwałości. Nie mniej ważne wydaje się stworzenie warunków dla odnowienia przez człowieka trwałych związków z miastem – z tradycyjnymi miejscami, z instytucjami, z innymi ludźmi poprzez zabezpieczenie, coraz częściej w budynkach bibliotek, miejsc spotkań, dyskusji, poszukiwania i wymiany doświadczeń, wreszcie miejsc wypoczynku i relaksu, będących odskocznią od rzeczywistości cyfrowej”.

MBP w Starachowicach powstała z inicjatywy samych mieszkańców. 1 maja 1948 roku nastąpiło otwarcie pierwszej placówki. Na przestrzeni lat powstawały kolejne filie. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wskutek przemian gospodarczych, w całej Polsce zlikwidowano wiele placówek bibliotecznych. Część z nich wcielono do szkół lub ośrodków kultury, gdzie stopniowo traciły na czytelnikach, znaczeniu i właściwej funkcji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Starachowic, nasze filie zostały rozmieszczone w różnych częściach miasta, aby wszystkim ułatwić dostęp do książek.

Obecnie w skład MBP wchodzą:

– Biblioteka Główna – wypożyczalnia dla dorosłych z księgozbiorem technicznym, czytelnia naukowa z bogatym księgozbiorem regionalnym oraz z czytelnią internetową (ul. Kochanowskiego 5)
– 4 filie dla dorosłych (ul. Staszica 9, w SCK, w SP nr 13 i w SP nr 1- w Michałowie)
– 2 filie dla dzieci (ul. Żeromskiego 8 i Staszica 9)
– 1 punkt biblioteczny, oferujący audiobooki (Staszica 9)

W każdej z filii oferujemy bogaty księgozbiór, systematycznie uzupełniany nowościami. Organizujemy szereg imprez kulturalnych, promujących czytelnictwo, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz liczne spotkania autorskie pozwalające poznać twórczość polskich i rodzimych literatów, plastyków (wernisaże), spotkania z wieloma interesującymi ludźmi, pochodzącymi z naszego miasta i regionu.

Mamy ogromną satysfakcję, że możemy służyć mieszkańcom Starachowic i okolic. Nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Tworzymy przyjazną atmosferę i staramy się, aby każdy czytelnik znalazł coś dla siebie.

Przy okazji dziękujemy za słowa uznania dla naszej pracy i działalności, które otrzymujemy od bibliotek z całej Polski oraz od osób prywatnych.

wykorzystano źródła :
Lustro Biblioteki – portal informacyjny
Anna Palej, Bartłomiej Homiński – „Współczesne biblioteki i ich nowa rola w życiu mieszkańców miast” – Repozytorium Politechniki Krakowskiej

mbp_st_ce