Jola/ 26 marca, 2015/ DKK Biblioteka Główna, Imprezy i spotkania

Tragiczny wypadek i jego konsekwencje dla sprawcy i rodziny zabitego chłopca.