Iwona/ 22 października, 2012/ Imprezy i spotkania, Ogólne

18 października Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa” i Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zorganizowały Jesienny Salon Literacki, na którym przedstawiono publikację „Architektura przemysłowa i osiedla robotnicze w Starachowicach w XIX i XX w.”,  przygotowywaną przez Antoniego Dąbrowskiego, Leszka Żmijewskiego i in. oraz  poezję i prozę Małgorzaty A. Spychaj i Jadwigi Nowakowskiej. Poeci znad Kamiennej zaprezentowali własną twórczość.

W tym roku w Turnieju Jednego Wiersza nagrody zdobyli : Katarzyna Jasztal za  „Mój pierwszy wiersz”, Waldemar Podworski za „Bal Arlekina”, Adam Cieślik za wakacyjny limeryk „Retrospekcje” oraz Janusz Niewczas za wiersz „Gdzie zniknął”.

Wystąpili artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach  : Maciej Jaroń – skrzypce i Aleksander Jankiewicz – fortepian.