Iwona/ 6 lutego, 2018/ Imprezy dla dzieci

W marcu, jak w garncu, Kwiecień, plecień, co przeplata oraz wiele innych przysłów można było usłyszeć na zajęciach dla małych czytelników w „Plastusiu”. Nazwa każdego miesiąca w roku nie jest przypadkowa i ma swoją historię – to wiedzą już czytelnicy „Plastusia”; dzieci wykonały piękne diagramy z nazwami miesięcy.

Monika Telka

luty