Good night Dżerzi

Jola/ 29 marca, 2012/ DKK Nad Skałą

Książka Głowackiego przybliżyła nam postać trochę zapomnianego Jerzego Kosińskiego. Kosiński  był jednym z niewielu polskich  pisarzy, którzy osiągnęli sukces i ich nazwisko było rozpoznawane w Stanach Zjednoczonych, szczególnie za sprawą książki Malowany ptak. Głowacki znał osobiście Kosińskiego i fascynował się nim. Można również dostrzec podobieństwo losów autora i bohatera. Good night Dżerzi czyta się z przyjemnością. Jest również zachętą do sięgnięcia po książki Kosińskiego.