Dzień Szkoleń

Iwona/ 28 maja, 2024/ Aktualności, Imprezy i spotkania, Ogólne

Szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim – dla nauczycieli.
Prowadzące szkolenie: dr Kinga Solewicz – edukatorka i dr Katarzyna Krzystanek -psycholog.

Szkolenie specjalistyczne dla personelu pracującego z cudzoziemcami w województwie świętokrzyskim.
Prowadzenie – mec. Łukasz Chlebny – radca prawny i dr Katarzyna Krzystanek – psycholog.
Sylwia Bluszcz – koordynatorka stowarzyszenia integracja Europa – Wschód

Zorganizowane w ramach projektu „INTEURO- program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.