Dzień Samorządu Terytorialnego

Iwona/ 27 maja, 2020/ Aktualności, Ogólne

Corocznie 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
Święto zostało uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku. Przywrócenie samorządu terytorialnego (obalonego w 1950 r.) było możliwe dzięki reformie samorządowej, zakończonej uchwaleniem ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszymi wolnymi wyborami do rad gmin. Reforma była częściowa oparta na wzorach przedwojennych i miała mieć charakter tymczasowy. Utworzenie gmin podzieliło kompetencje pomiędzy administrację centralną i samorządową i tym samym pozwoliło na odejście od jednolitej władzy państwowej.

„samorząd terytorialny jest podstawową, demokratyczną formą decentralizacji władzy wykonawczej; realizuje istotną część zadań publicznych określoną przez ustawy — ma wielostronne zadania w zakresie m.in. podnoszenia stanu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego danego terenu, wykonywane pod nadzorem właściwych organów państwowych w imieniu własnym (ma osobowość prawną) i na własną odpowiedzialność; posiada własny majątek i dochody…”

źródło definicji: https://encyklopedia.pwn.pl/