Dubravka Ugersic „Lis”

Iwona/ 3 marca, 2022/ Aktualności, Nowości, Ogólne

„Lis jest wcieleniem sprytu i zdrady (…) jest także postrzegany jako totem ludzi tworzących literaturę”. Autorka, znana i ceniona chorwacka pisarka, która po rozpadzie Jugosławii musiała udać się na emigrację napisała cykl sześciu esejów na tematy różnorodne, także autobiograficzne i obowiązkowo związane z literaturą. Proza wymagająca uwagi, bogata w ironię i krytyczne spojrzenie na kondycję współczesnej literatury. Symbolem łączącym eseje jest oczywiście lis, zwierzę, którego cechy utożsamiane są z kobietami, pisarzami, partyzantami”.

Aldona Bałtowska-Jagieła

Książka do wypożyczenia w Filii nr 6 „nad Skałą”.

Polecana książka