Czytelnictwo w Starachowicach większe od średniej krajowej

Iwona/ 29 kwietnia, 2020/ Aktualności, Ogólne

Biblioteka Narodowa opublikowała stan czytelnictwa za 2019 rok. Z raportu wynika, że został zatrzymany niechlubny spadek czytelnictwa wśród Polaków a nawet odnotowano niewielki wzrost – o 2% w stosunku do roku 2018.

Jakie wyniki czytelnictwa odnotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach?

W roku 2019 starachowickie biblioteki odwiedzono 139 671 razy. Odnotowaliśmy wzrost liczby stałych czytelników, tzn. zarejestrowanych i stale wypożyczających: było to 6520 osób. Wypożyczyliśmy 186 684 vol. Udzieliliśmy 7147 informacji. 11 319 razy skorzystano z Internetu i ksero w naszych czytelniach. Liczba czytelników na 100 mieszkańców: 13,40. Liczba wypożyczeń ogółem (na zewnątrz i na miejscu) na 100 mieszkańców: 381,26. Organizujemy wiele imprez promujących książkę i czytelnictwo. Rok 2019 zamknęliśmy ze wzrostem ogólnej liczby imprez: z 491 w 2018 roku do 505 w 2019. Wzięło w nich udział 10 611 osób.
Czyli odnotowaliśmy względem 2018 roku wzrost zapisanych czytelników o 6% i prawie 6% wzrost ilości wypożyczeń. To lepiej niż średnia w Polsce.

Wszystkim Czytelnikom serdecznie dziękujemy! Jesteście super ?