Cyfrowa Majówka w bibliotece

Iwona/ 21 maja, 2019/ Aktualności, Imprezy i spotkania

W ramach konkursu na inicjatywy lokalnych społeczności odbyło się w Starachowicach, w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkanie zorganizowane przez pracownika tejże filii. Miało ono miejsce w czwartek 16 maja 2019 roku. Poprzedzone było ogłoszeniami w formie plakatów, informacji na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach oraz w lokalnej telewizji kablowej.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.30 wystąpieniem bibliotekarki, która przywitała przybyłych mieszkańców Starachowic oraz ościennych wsi : Wielkiej Wsi oraz Parszowa, a w szczególności zaproszonego gościa podkomisarza Grzegorza Wośka.
Gospodyni imprezy (przeprowadziła) wygłosiła pogadankę na temat korzyści wynikających z wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym życiu. Wymieniła i omówiła korzyści, ale też uświadomiła słuchaczom jakie zagrożenia wynikają z nierozsądnego korzystania z sieci Internetowej.Zanim przeszliśmy do dalszej części, uczestnicy krótko opowiedzieli jak wykorzystują Internet w domu i pracy zawodowej. Przy tej okazji bibliotekarka opowiedziała o zaletach programu MAK +, który działa w bibliotece, a dzięki któremu czytelnicy mogą w domu przeglądać katalog on-line wszystkich filii oraz zamawiać i rezerwować interesujące pozycje książkowe, a także e-booki. Następnie przeszliśmy do warsztatów, które polegały na tym, że jedna osoba (bibliotekarka, ochotnik z sali, policjant) robiła i głośno omawiała dane zadanie na laptopie podłączonym do rzutnika, a kolejne cztery osoby powielały to samo zadanie na dostępnych w bibliotece komputerach. W tym czasie pozostali uczestnicy obserwowali wszelkie działania na dużym ekranie. Dzięki rozbieżności wiekowej uczestników spotkania:
– młodzież ze szkół średnich,
– osoby pracujące
– emeryci
zajęcia praktyczne przebiegły bardzo sprawnie. Wszyscy przećwiczyli:
– zakładanie poczty e-mail,
– zakupy w sieci,
– zamawianie pizzy przez stronę pyszne.pl
Został też założony – profil zaufany- który umożliwił nam skorzystanie z wybranych usług oferowanych przez stronę rządową obywatel.gov.pl. Największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła możliwość:
-sprawdzenia historii pojazdu przed zakupem,
– sprawdzenia ilości punktów karnych,
W związku z powyższym było wiele pytań do uczestniczącego w spotkaniu funkcjonariusza policji.
Kolejnym punktem spotkania była prelekcja zaproszonego policjanta, który:
– omówił i pokazał jak korzystać z aplikacji „Moja Komenda” – możliwości oraz funkcjonalność,
– omówił i pokazał w jaki sposób korzystać z aplikacji KMZB (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa), jak zaznaczać punkty zagrożone,
– omówił jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
– przedstawił w jaki sposób ustrzec się zagrożeń w sieci: bezpieczne logowanie,
sposoby w jaki działają osoby, które popełniają czyny zabronione przy użyciu Internetu.

Wystąpienie uświetniły prezentacje na temat: aplikacji „Moja Komenda” oraz aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Podsumowując: sprawny przebieg spotkania umożliwił, choć pobieżne przedstawienie 3 obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne i bezpieczeństwo w sieci.
Na koniec wyciągnęliśmy jednomyślne wnioski:
– warto korzystać z technologii cyfrowych jakie oferuje nam Internet, gdyż bez wychodzenia z domu można załatwić wiele spraw w dogodnym dla nas miejscu i czasie,
– będąc świadomym czyhających zagrożeń możemy rozsądnie korzystać z zasobów Internetu, a tym samym rozwijać się i dbać o bezpieczeństwo,
Finałem było wspólne zjedzenie, wcześniej zamówionej przez uczestnika warsztatów, pizzy.

Filia nr 7

więcej fotografii w galerii zdjęć