Adam Bielecki, Dominik Szczepański „Spod zamarzniętych powiek”.

Iwona/ 21 września, 2018/ Aktualności, DKK Nad Skałą

Jeden z najlepszych himalaistów, zdobywca pięciu ośmiotysięczników zabiera czytelnika w podróż w najwyższe partie górskie. Na wstępie zdradza, jak rozwijała się jego pasja wspinacza od 13 roku życia. Adamowi udało się zrealizować młodzieńcze marzenia dzięki ogromnemu uporowi, jest on człowiekiem pełnym dystansu wobec siebie i pokory wobec gór.

Opisy organizacji wypraw od środka,wiele mądrych przemyśleń na temat sensu życia czy własnych słabości czy podejmowania ryzyka, wspaniałe zdjęcia – wszystko to sprawia, że choć ręce wprost marzną od trzymania książki – nie sposób oderwać się od czytania. Naturalnie szczery, prawdziwie napisany, niezwykle interesujący  utwór, zdecydowanie warty polecenia.

Aldona Bałtowska-Jagieła