80. rocznica powstania w getcie warszawskim

Iwona/ 19 kwietnia, 2023/ Aktualności, Ogólne

W tym roku, 19 kwietnia przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstanie było największą akcją zbrojną Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Wybuchło po zarządzonej przez Heinricha Himmlera akcji ostatecznej likwidacji getta i stanowiło zbrojną odpowiedź na ludobójstwo. Powstanie w getcie warszawskim do dziś jest uważane przez naród żydowski za jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach bierze dział w akcji społeczno-edukacyjnej pod nazwą „Żonkile”. Spotkania będą realizowane przez Czytelnię Biblioteki Głównej oraz przez Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży „Plastuś”.