75-lecie powstania MBP – Filia nr 1

Iwona/ 21 marca, 2023/ Aktualności, Ogólne

1 maja 1948 roku nastąpiło otwarcie pierwszej biblioteki przy ul. Kolejowej 19. Wkrótce okazało się, że jedna biblioteka jest niewystarczająca.
1 października 1953 r. otwarto Filię nr 1 w lokalu Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Słowackiego, a w kilka miesięcy później, w lutym 1954 r. zorganizowano Filię nr 2 przy ul. Marszałkowskiej 138. W tym samym roku w maju Filia nr 1 została przeniesiona ze szkoły do trzyizbowego lokalu, o łącznej powierzchni 49 m² przy ul. Staszica 11. Od 1960 r. funkcję kierownika objęła pani Jadwiga Anna Makarska.

Żródło: Kronika MBP

#75leciepowstaniaMiejskiejBibliotekiPublicznejwStarachowicach

W Filii nr 1. Pani J.A. Makarska pierwsza z lewej