17 września – Światowy Dzień Sybiraka, 82. rocznica napaści radzieckiej na Polskę.

Iwona/ 17 września, 2021/ Aktualności, Ogólne

Od 2013 r. święto państwowe upamiętniające zarówno poległych, jak i tych, którym udało się przeżyć. Niektórzy wrócili do Ojczyzny, jedni osiedlili się w innych krajach, a część pozostała na Syberii.
Deportacje odbywały się w czterech etapach:

– pierwsza deportacja objęła głównie ludność miejscową, deportowano ok. 140 000 osób.
– druga objęła m.in. urzędników, policjantów, służby więzienne, nauczycieli, kupców, przemysłowców, bankierów, łącznie 61.000 osób, 80% transportu stanowiły kobiety i dzieci.
– trzecia deportacja objęła uchodźców, większość stanowili Żydzi (80%), Białorusini i Ukraińcy, ogółem ponad 80 000 osób.
– czwarta objęła m.in. środowiska inteligenckie, pozostałych uchodźców, rodziny kolejarzy, wykwalifikowanych robotników i rzemieślników. Zesłano ponad 85 tyś. osób.

W sumie w ciągu 15 miesięcy na wschód trafiło 330-400 osób. Doliczając do tego osadzonych w więzieniach, skazanych i zesłanych do obozów pracy, jeńców wojennych, młodzież wcieloną do Armii Czerwonej w tryb radzieckiego systemu terroru trafiło ok. 700 000 obywateli II RP.
Do czasu wydania przez władze radzieckie, w sierpniu 1941r., aktu amnestii, co najmniej 10% zmarła z głodu, zimna, chorób, wyczerpania pracą fizyczną ponad ludzką siłę i zepchnięcia na margines sowieckiego społeczeństwa.

Zapraszamy do Filii nr 7 przy ul. Radomskiej 21 po literaturę związaną z tym czasem, a ściśle związaną z historią naszego narodu i kraju.

poniedziałek od 12:00 do 18:00,
wtorek, środa, piątek od 9:00 do18:00,
czwartek od 9:00 do 15:00.

Polecane książki