Ogólna charakterystyka biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach powstała z inicjatywy mieszkańców. Miejska Rada Narodowa w Starachowicach-Wierzbniku Uchwałą Nr 16 z dnia 15 kwietnia 1947 r zorganizowała pierwszą placówkę biblioteki publicznej, której otwarcie nastąpiło 1 maja 1948 roku, liczyła ona wówczas 400 tomów (dary mieszkańców).

Dynamiczny rozwój sieci bibliotecznej w mieście to okres lat 1960-1970. Miasto liczyło wtedy ponad 60 tys. mieszkańców, a Biblioteka posiadała 8 filii i 4 punkty biblioteczne.

Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany administracyjne w Polsce i nasza biblioteka stała się samorządowa placówką.
Na skutek licznych zmian lokalowych jakie miały miejsce na przestrzeni kilkunastu lat (likwidacja filii i punktów bibliotecznych) od 1996 roku ustabilizowała się lokalowo i liczbowo sieć Biblioteki Miejskiej.

Obecnie MBP jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Gminnego Instytucji Kultury.

W jej skład wchodzą:

  • Biblioteka Główna (wypożyczalnia dla dorosłych z księgozbiorem technicznym, czytelnia naukowa z bogatym księgozbiorem regionalnym oraz z czytelnią internetową, dział gromadzenia  i opracowania księgozbioru, dział komputeryzacji, administracja, sala wystaw)
  • 6 filii bibliotecznych (w tym 2 dla dzieci)
  • 1 punkt biblioteczny (książka mówiona)

Bardzo ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki w 2001 roku, na progu nowego XXI wieku. Utworzony został Dział Komputeryzacji z 4 stanowiskami do pracy nad tworzeniem bazy MBP i komputerowego opracowania księgozbioru. Obecnie posiadamy 18 komputerów w tym 13 stanowisk komputerowych dla czytelników.
Czytelnikami naszych bibliotek są mieszkańcy miasta i powiatu Starachowice. Największą grupę czytelniczą stanowi młodzież ucząca się i studenci – 4 451 osób oraz niezatrudnieni – 1 851 osób, w przedziałach wiekowych: do lat 24 – 4 573 osoby; powyżej 24 roku życia – 3 500 osób. Dzieci do lat 15 to 1 744 czytelników, osoby powyżej 45 roku życia to 1 921 czytelników.

Biblioteki czynne są w godzinach 9-18 , a Wypożyczalnia i Czytelnia Główna także w soboty 9-15. Udostępnianie księgozbioru jest bezpłatne.

 

Ogólna charakterystyka realizowanych działań promujących czytelnictwo

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach kontynuuje od bardzo wielu lat działania promujące książkę (czytelnictwo) poprzez różnorodną działalność kulturalną na rzecz mieszkańców miasta. Są to liczne spotkania autorskie pozwalające poznać twórczość rodzimych literatów i plastyków (wernisaże), sesje naukowe, spotkania z wieloma interesującymi ludźmi pochodzącymi z naszego miasta .

Chętnie gościmy osoby, które prezentują swoją twórczość a zapraszane są przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i innych partnerów, z którymi współpracujemy.

 

Wszystkie organizowane spotkania (promocje książek, czytanie utworów literackich) w bezpośredni lub pośredni sposób zachęcają do sięgnięcia po książkę (koncerty – biografie kompozytorów, wykonawców, przewodniki muzyczne);

wystawy – albumy z malarstwa i fotografii, książki historyczne o epokach i wydarzeniach.

Współpracując z sekcjami (literacką, historyczną, krajoznawczą) Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także prowadząc Dyskusyjny Klub Książki przybliżamy i zachęcamy do sięgania po książki z różnych dziedzin literatury.
Poznawanie ludzi piszących (na spotkaniach autorskich) przybliża autorów i zachęca do sięgnięcia po ich twórczość lub książek o podobnej tematyce – np. poezja, regionalia.

Bardzo ważną grupę stanowią dla nas dzieci, które znajdują w bibliotekach bogatą ofertę interesujących i częstych imprez. Poprzez zabawę , zajęcia plastyczne, stroje, dekoracje poznają utwory literackie i ich bohaterów.
Utrzymujemy stały kontakt z miejscowymi mediami : Telewizja Kablowa „Vimedia „ Radio ESKK, „Tygodnik Starachowicki” , „Gazeta Starachowicka „,  „ Echo Dnia”, dzięki którym mieszkańcy miasta mają możliwość zapoznania się z ofertą naszej działalności a także obejrzenia urywków spotkań, co  jak wiemy z doświadczenia zachęca do osobistego uczestniczenia

w imprezach. W prasie zamieszczane są relacje ze spotkań.

Zapewniamy zawsze miłą atmosferę, elegancki wystrój i „małą czarną” z ciasteczkiem.

Nasze imprezy cieszą się dużą popularnością i nie narzekamy na frekwencję.