Iwona/ 12 września, 2014/ Aktualności, Archiwum, Ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach od 2014 r. uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – i co roku na realizację w/w zadania otrzymuje dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa:

W 2020 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17 231 zł
Wkład własny: 32 000,43 zł

 

W 2019 r.:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17 092 zł

Wkład własny: 25 638 zł

W 2018 r.:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 093 zł

Wkład własny: 18 000 zł

W 2017 r:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 031 zł

Wkład własny: 21 000 zł

W 2016 r.:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 817 zł

Wkład własny: 20 000 zł

W 2015 r.:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 30 000 zł

Wkład własny: 18 000 zł

W 2014 r.:

Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 21 000 zł

Wkład własny: 19 000 zł

Zakup nowości wydawniczych „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”.